Consell Regulador

El dret a la denominació d'Origen dels nostres vins es reconeix a l'any 1933 amb la promulgació en Espanya de l'Estatut del Vi.

L'any 1945 es constitueix el Consell Regulador i l'any 1947 s'aprova el seu primer Reglament que només protegia els vins de licor, anomenats Tarragona Classics.

Les modificacions efectuades l'any 1959 (incorpora els vins secs i semidolços) i posteriors fins a l'actualitat han anant adequant poc a poc la gama de vins emparats garantint sempre la identitat, la qualitat i l'origen.

Reglamentació

La legislació vigent actualment a la DO Tarragona és la següent:

  • Plec de Condicions de la DO Tarragona
  • Reglament DO Tarragona: Ordre ARP/276/2005 del 4 de junio de 2005, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4410)

Es pot descarregar a la pàgina web d'Incavi: Plec de Condicions DO Tarragona.

Origen i Qualitat

La funció del Consell Regulador de la DO Tarragona és garantir l'origen i la qualitat dels productes emparats sota el segell de DO Tarragona.

Tots els vins embotellats i comercialitzats com a DO Tarragona passen dos tipus de anàlisi, un anàlisi físico-químic que es porta a terme a un laboratori acreditat com és el laboratori d'anàlisi de la Estació Enològica de Reus i un anàlisi organolèptic, es a dir un tast a càrrec del panell de tast de la DO Tarragona.

Logotip

Descarrega el logo en format pdf, format png, o format jpg.

El Consell

President: Josep Lluís Grogués Mañé
Secretària: M. Àngels Collado Renovell

Cens A: Viticultors que pertanyen a cooperatives o sats.

Vocal 1: Josep Lluís Grogués Mañé
Suplent 1: Josep Enric Tutusaus Calull

Vocal 2: Joan Carles Armeijach
Suplent 2: Josep Prats Moreno

Vocal 3: Jaume Ferrando Bricollé
Suplent 3: Gerard Freixes Palau

Vocal 4: Francesc Boronat
Suplent 4: Ramon Antonio Gavarró Madrid

Cens B: Viticultors particulars

Vocal 1: Juan Saperas Freixas
Suplent 1: Josep X. Martí Ventura

Cens C: Cellers elaboradors no embotelladors

Vocal 1: Coop. Agrícola de Vallmoll, SCCL. CIF: F43013531 (David Bove.)
Suplent 1: Agrícola i Secció de Crèdit de Vilabella, SCCL. CIF: F43012566 (Carles Figueras Saperas.)

Cens D: Cellers embotelladors

Vocal 1: Vinícola de Nulles, SCCL CIF: F43012079 (Joan Castellví Argilaga)
Suplent 1: Vins Padró, S.L.CIF: B43001163 (Ernest Padró Farré)

Vocal 2: Agrícola i Caixa Agrària de Bràfim, SCCL CIF: F43011592 (Joan Josep Raventos Coral)
Suplent 2: Projecte Estol S.L.CIF: B55618037 (Sara Batalla Fortuny)

Vocal 3: De Muller, S.A.CIF: A43000629 (Pere Martorell Garcia)
Suplent 3: Tomas Francisco Llauradó Reverchon (Celler Mas del Botó)

Vocal 4: Unió Corporació Alimentària, SCCL. CIF: F433011287 (Josep Anton Llaquet)
Suplent 4: Celler Biopaumerà: Helga Harbig Cerezo