Noticies

Concurs d'instagram i de facebook durant la Fira del Vi de la DO Tarragona de la Plaça Corsini.

Concurs d'instagram i de facebook durant la Fira del Vi de la DO Tarragona de la Plaça Corsini.

BASES DEL CONCURS – Fira Vi DO Tarragona

Amb l'objectiu de dinamitzar la presència a les xarxes de la DO Tarragona, el seu Consell Regulador convoca un concurs de fotografia mitjançant les xarxes socials d'Instagram i Facebook que tindrà lloc coincidint amb la Fira del Vi de la DO Tarragona, del 14 al 16 de juny.

El concurs es regirà per les següents bases:

Condicions de participaci
• La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les condicions legals d'Instagram i de Facebook.
• Per tal que la participació pugui ser validada, el perfil del concursant ha de ser públic i ha de ser seguidor del compte @dotarragona d'Instagram i la pàgina @dotarragona de Facebook.
• Els participants accepten, mitjançant la seva implicació al concurs, que els continguts i comentaris que siguin publicats en aquestes xarxes puguin ser compartits amb la resta d'usuaris d'Instagram, de Facebook i d'altres xarxes socials.


Temàtica i duració
• Les persones que vulguin participar en el concurs hauran de publicar en aquestes xarxes, fotografies que reflecteixin moments puntuals de la Fira del Vi de la DO Tarragona.


Entraran a concurs totes les fotografies que continguin les etiquetes #DOTarragona i #FiraViDOTarragona i estiguin als perfils dels usuaris. S'han d'incloure els dos hastags a la descripció de les fotografies.
• El concurs començarà el 14 de juny del 2019 a les 00.01h i acabarà el 16de juny de 2019 a les 23.59h.
• Les fotografies hauran d'estar fetes en el període de la Fira.
• Una mateixa persona pot presentar tantes fotografies com desitgi.
• La participació al concurs és gratuïta.

Premi i jurat
• Les tres imatges seleccionades en cada categoria rebran tres lots de vins oferts per la DO Tarragona i el primer premi també a una experiència enoturística en un celler de la DO Tarragona. Se seleccionaran tres fotografies guanyadores a la xarxa Instagram i tres fotografies guanyadores a la xarxa de Facebook.
• En cas d'empat, un jurat de la pròpia DO seleccionarà i decidirà les imatges guanyadores, per la seva qualitat, creativitat, originalitat i execució artística.
• Els guanyadors seran contactats a través d'un missatge a les seves fotografies.
• El nom dels guanyadors també es farà públic a les xarxes socials de la DO Tarragona.
• El jurat, que està format per integrants de la Comissió de Promoció de la DO Tarragona i del propi Consell Regulador. Els resultats es publicaran el dia 21 de juny.
• La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar el veredicte si el guanyador/a no contacta amb la DO passats 15 dies des de la publicació del guanyador/a. En aquest cas, se seleccionarà com a finalista la següent imatge.


Contingut de l'obra presentada


• Els participants assumeixen la responsabilitat envers la DO Tarragona del contingut de la fotografia presentada i seran responsables davant de tercers.
• Els participants es fan responsables davant de tercers d'haver obtingut els drets d'imatge de les persones que apareguin a les fotografies, amb total indemnitat per part de la DO Tarragona.
• L'enviament d'una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.
• Amb la participació en aquest concurs, els autors de les fotografies cedeixen a la DO Tarragona el dret de propietat intel·lectual sobre els materials que puguin derivar-se d'aquestes imatges, així com tots els drets d'explotació sobre aquests, amb caràcter de no exclusivitat, en totes les modalitats d'explotació, per tot el món i per tot el temps de la seva durada. Així mateix, els participants en el concurs coneixen que les esmentades fotografies són susceptibles de fer-se'n comunicació pública a través de qualsevol mitjà que la DO Tarragona cregui adient.


Dret d'ús de les imatges
• Les imatges publicades a Instagram i a Facebook amb les etiquetes #DOTarragona i #FiraViDOTarragona seran públiques al web i a les xarxes socials de la DO Tarragona
• Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per la DO Tarragona per a futures campanyes de promoció́ i com a arxiu fotogràfic.
• La publicació́ d'imatges amb les etiquetes #DOTarragona i #FiraViDOTarragona significa l'acceptació́ d'aquestes bases.


Protecció de dades
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció́ de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que les seves dades personals seran tractades per la DO Tarragona per poder gestionar la seva participació́ en el sorteig i, en cas que fos guanyador, gestionar l'entrega del premi corresponent. En el cas de ser guanyador, vostè autoritza a que comuniquem les seves dades a les empreses que ofereixen els obsequis per dur a terme l'entrega dels premis.

Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació́ davant l'autoritat de control, Autoritat Catalana de Protecció́ de Dades. Pot exercir també els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició , portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: C/Cort 41, 43800 Valls.

Compartir:     |    |