Sòl i Clima

Sòl i Clima

HistòriaEl sòl de la comarca del Camp és majoritàriament del miocè, calcari i lleuger. El clima és essencialment mediterrani, amb una precipitació mitjana anual de 500 mm. 

La comarca de la Ribera d’Ebre és de terrenys terciaris, calcaris i pedregosos, i d’al·luvions quaternaris. 

Els hiverns hi són freds, i els estius calorosos i de molta lluminositat. La precipitació mitjana anual és de 385 mm.